R$ 7,00 
Água / Water               
R$ 8,00 
Leite ou Laranja / Milk or Orange                           
   
Amora
Blackberry   
Manga
Mango                                                                           
Framboesa                   R$ 7,50               R$ 8,50
Raspberry                                                         
Morango
Strawberry
Fruta do conde           R$ 7,50               R$ 8,50
Custard Apple                
Pêssego
Peach
Kiwi
Kiwi

Uva
Grapes

  Mirtilo                  R$ 7,50               R$ 8,50
Blueberry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 6,00 
Água / Water               
R$ 7,00 
Leite ou Laranja / Milk or Orange                           
   
Amora
Blackberry   
Manga
Mango                                                                           
Framboesa                   R$ 7,00               R$ 8,00
Raspberry                                                         
Morango
Strawberry
Fruta do conde           R$ 7,00               R$ 8,00
Custard Apple                
Pêssego
Peach
Kiwi
Kiwi

Uva
Grapes

  Mirtilo               R$ 7,00               R$ 8,00
Blueberry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolados Sucos - Todos os direitos Reservados